1. اقلام 1.دیسک صفحه و بلبرینگ انواع ماشینهای چینی با سه ماه ضمانت

  2. .اقلام .2میل لنگ -سرسیلندر -میل سوپاپ دود و هوا -فولی سر میل لنگ-سنسور دریچه گاز

    توپی چرخ جلو—توپی چرخ عقب —توپی سر کمک —-دنده استارت—-وایر شمع —-فشنگی دنده عقب